Právní sedmero pro tvorbu na sociálních sítích

1) Fotky, videa, grafiky, gify nebo hudba – to všechno jsou autorská díla. Pokud nepochází z „vaší dílny“ a chcete je na sítích marketingově využít, je potřeba podchytit autorská práva. Jak?

  • mít od jejich tvůrce souhlas s použitím (stačí přes zprávu, messenger apod.)
  • mít od tvůrce nebo jeho prostředníka licenci (ideálně, pokud s příspěvkem máte větší plány)
  • někdy se také můžete opřít o výjimku, která plyne z autorského zákona (například pro parodii, drobnou citaci ve vlastním příspěvku nebo pro recenzi, kritiku)

Při tvorbě vlastního díla si dejte pozor, abyste do něj nezapracovali i dílo cizí (například hudbu nebo grafiku). Ačkoliv budete autorem takového příspěvku, pořád v něm pracujete s cizím výstupem.

2) Souhlas tvůrce je kdykoliv odvolatelný. Proto pokud se vám některý výstup obzvlášť líbí a máte s ním větší plány, určitě si s autorem sepište licenční smlouvu. Jen tak budete mít do budoucna obsah (a jeho použití) pevně v rukách. 

3) Na sítích je samozřejmě možné příspěvky sdílet, aniž byste sháněli svolení autorů. Pro sdílení je ale potřeba dodržet tato pravidla:

a) nesmíte rozšířit publikum – to znamená, že například placený obsah nesmíte (bez souhlasu autorů) rozšířit i neplatičům, nebo obsah, který je dostupný pod soukromým linkem (například obsah není na Youtube dohledatelný bez konkrétního linku) zpřístupnit veřejnosti;

b) nesmíte odkazovat na obsah, který už sám o sobě poškozuje autorská práva (například na Youtube je nahrané video bez souhlasu autora a vy na něj odkazujete)

4) Pokud příspěvky zachycují lidské tváře, myslete také na ochranu osobnosti. Pro marketingové použití osob je většinou potřeba jejich souhlas. Ten samozřejmě můžete dovodit i z toho, že vám autor příspěvku selfíčko poslal nebo příspěvek jinak nasdílel (na Instagramu například přes „značkový obsah“). Zase ale platí, že pokud máte s příspěvkem větší plány (chcete ho na síti zasponzorovat nebo ho využít v jiných marketingových kanálech), mějte na to papír.

5) Při tvorbě příspěvků myslete také na to, že existují akce, jejichž jméno se nesmí vyslovit. Je to Olympiáda. Cokoliv spojeného s touto akcí není radno do příspěvků používat, pokud nejste jejím oficiálním sponzorem. Zákaz se týká fotek, gratulací sportovcům nebo i hashtagů. 

Podobně (ale ne tak přísně) je regulované použití státních symbolů. Státní vlajku v příspěvcích používat smíte. Nesmí přes ni zasahovat text či cokoliv dalšího a její použití musí být důstojné.

6)  Pokud v marketingu využíváte spolupráci s influencery, je potřeba spolupráci v každém příspěvku viditelně označit. Můžete jít cestou #placenaspoluprace, #spoluprace, #reklama. Jsou oblasti, ve kterých je využití influencerů zákonem zakázané. Týká se to oblasti léků, zdravotních pomůcek, tabákových výrobků, e-cigaret, zbraní a produktů, které cílí na zdraví.

7) V příspěvcích se neobouvejte do konkurenčních značek, jednalo by se nekalou soutěž. Také myslete na to, aby příspěvek splňoval regulaci reklamy ze strany státu: reklama nesmí být svým obsahem proti dobrým mravům, je třeba zakázané používat motivy strachu nebo navádět děti k nepravostem. Pokud pro vás příspěvky zpracovává influencer, za celkový výstup nesete i nadále odpovědnost hlavně vy, jako značka. A tu jen tak nesetřesete.

Petra Dolejšová, www.petradolejsova.cz 
Advokátka specializující se na média, GDPR, ochranu značky a autorská práva. Nabízí veřejná i firemní školení práva v marketingu a pravidelně vystupuje na konferencích. Až Michelle s Eliškou vyrostou, chtěly by být jak ona.