Obchodní podmínky Jak na sítě

Jsme Jak na sítě s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 19394951, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 385939.

Pokud si objednáváte offline školení Jak na sítě nebo online kurz Digitální Jak na sítě, uzavíráte smlouvu s Jak na sítě s.r.o.., IČO 19394951.

Pokud si na našich stránkách digitalni.jaknasite.cz zakoupíte naše produkty, budou se naše vztahy řídit těmito podmínkami, jestliže se nedomluvíme v individuálních případech jinak.

Prosíme, vezměte na vědomí, že naše služby jsou určené hlavně firmám a dalším profesionálům. 

1. Objednávka školení „Jak na sítě“

 1. Školení si můžete objednat prostřednictvím přihlášky na našich stránkách anebo se s vámi můžeme po vaší poptávce domluvit na přihlášení prostřednictvím e-mailu. 

 2. Přijetí přihlášky vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail. Jakmile účast potvrdíme, máte místo jisté! 

 3. Akci můžete objednat i pro více osob. Všechny osoby ale musejí být seznámeny s našimi obchodními podmínkami. Jejich účastí na školení máme za to, že s obchodními podmínkami souhlasily.

 4. Po úspěšném přihlášení vám pošleme zálohovou fakturu. Prosíme o pochopení, že pokud ji neuhradíte ve stanoveném termínu (a pokud na dokladu není termín uvedený, tak do 7 dnů od vystavení), vaše rezervace místa propadá a na školení vás nemusíme pustit. 

 5. Pokud se rozhodnete svou účast na školení zrušit, napište nám na e-mail chcivedet@jaknasite.cz nebo zavolejte na číslo +420 777 971 807.

 6. Storno poplatky za zrušení účasti na školení jsou následující:
  a. do 2 týdnů před konáním akce vám vrátíme 100 % její ceny;
  b. méně než 14 dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % její ceny, tedy vrácena nebude žádná částka. 

 7. V případě zrušení účasti vám vrátíme cenu školení sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsme přijali informaci o zrušení. Nezapomeňte nám napsat také číslo účtu, na který máme částku poslat.

 8. Ve výjimečných případech můžeme změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na e-mail. Pokud vám nové místo nebo termín nebude vyhovovat, vrátíme vám zaplacenou cenu školení anebo si můžete vybrat jiný termín, pokud na něm bude volné místo.

 9. V případě událostí, které brání konání offline akce  (například nemoc, epidemie nebo jiná, tzv. vyšší moc), můžeme školení realizovat v online formátu. V takovém případě se cena ani podmínky účasti a spolupráce nemění. Tato změna není považovaná za změnu místa konání akce.

 10. Veškeré materiály, které během akce obdržíte, jsou určeny k osobnímu studiu a použití. Pokud byste materiály používali jinak, došlo by k porušení našich autorských práv. 

2. Objednávka digitálního kurzu

 1. Kurz vám po objednání a úhradě zpřístupníme pomocí odkazů zaslaných na váš e-mail. Přístupy aktivujeme až po připsání ceny na náš účet, a to do 3 dnů od obdržení platby. 

 2. Digitální kurz je určený jen pro vás.

 3. Online materiály a záznamy nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakazujeme dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašich přístupů. Pokud byste digitální kurz nebo jeho části používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv. Takové jednání monitorujeme a právně řešíme.

 4. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude obsah dočasně nedostupný. Takové případy ale bývají výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy však budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost obsahu.

 5. Digitální kurz a jeho obsah vám bude přístupný po dobu 1 roku. V rámci tohoto období vám zpřístupníme i aktualizace zakoupeného obsahu, pokud je dotočíme.

3. E-book

 1. Na našich stránkách si můžete koupit také e-book.

 2. E-book vám po jeho zaplacení zpřístupníme na naší webové stránce. Odkaz na tuto speciální webovou stránku vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.

 3. Přístup aktivujeme až po připsání ceny na náš účet, a to nejpozději do 3 dnů od obdržení platby.

 4. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude webová stránka dočasně nedostupná. Takové případy ale bývají výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky neneseme odpovědnost. Vždy však děláme maximum pro 100% funkčnost a dostupnost našeho webu a obsahu.

 5. E-book zpřístupňujeme ve formátu .pdf a stáhnout jej můžete maximálně dvakrát.

 6. E-book nekopírujte, neupravujte, nijak do něj nezasahujte. Také ho zakazujeme dál šířit, například jeho zpřístupněním na sociálních sítích nebo jeho přeposíláním či jiným sdílením. Pokud byste e-book nebo jeho části používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení našich autorských práv. Takové jednání monitorujeme a právně řešíme.

 7. Dovolujeme si upozornit, že u e-booku neposkytujeme aktualizace.

4. Platební podmínky

 1. Naše produkty jsou splatné dopředu. Bez uhrazení vám je nezpřístupníme nebo účast na akci (školení, webináři) neumožníme.

 2. Pokud vystavíme zálohovou fakturu a ta není uhrazena ve splatnosti, nemáme povinnost vám službu nebo produkt poskytnout a místo rezervovat. 

 3. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení společně s uvedením variabilního symbolu. Pokud na něj zapomenete, nejsme schopni platbu přiřadit. Dokud se nepodaří platbu spárovat, považujeme školení (kurz) za nezaplacené.  

 4. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uváděné včetně DPH.

 5. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou nám uvedete.

 6. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a. s.

 7. Při registraci na digitální kurz Jak na sítě si můžete vybrat mezi platbou bankovním převodem, online bankovním převodem (ihned) a platební kartou. Po kliknutí na tlačítko Objednat budete přesměrování na vybranou platební metodu.  Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 ComGate Payments, a. s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

 8. Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s.,  pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a. s.
  Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
  e-mail     platby-podpora@comgate.cz
  telefon    +420 228 224 267

5. Reklamace

 1. Pokud máte za to, že naše školení, kurz nebo jiný produkt má vadu (rozsahem nebo jinými objektivními parametry neodpovídá smluveným podmínkám), můžete službu reklamovat. 

 2. Důvodem k reklamaci ale nemůže být to, že služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

 3. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nelze, a naše služby proto nejde využívat, můžete odstoupit od smlouvy anebo chtít slevu.

 4. Na naše vztahy v oblasti reklamací se uplatní zákonná úprava uvedená v občanském zákoníku.

 5. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje a uveďte následující: co konkrétně chcete reklamovat a proč, vaše kontaktní údaje a jak si přejete reklamaci vyřešit.

 6. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení, že jsme vaši reklamaci obdrželi a že ji řešíme.

 7. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů, a dáme vám vědět!

6. Autorská a osobnostní práva

 1. Materiály, které od nás obdržíte, smíte použít pro vlastní rozvojové účely. Poprosíme vás ale o pochopení, že se jedná o naše autorské dílo, které je určeno pouze vám a proto vás prosíme o další nešíření.

 2. Školení nebo webináře se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez našeho výslovného souhlasu (a případně souhlasu ostatních účastníků), a to ani pro osobní užití.

 3. Na akcích můžeme fotit pro promo na sociálních sítích a našem webu. Pokud na akci nechcete být foceni, napište nám nebo kontaktujte na místě organizátora nebo fotografa. Více informací o fotografování najdete tady.

7. Závěrem

Naše vztahy se řídí českým právem. § 2389a - § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.

V Praze dne 12. 7. 2024