Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Jak na sítě s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 19394951, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 385939.

Naše kontaktní údaje:
e-mail     digitalni@jaknasite.cz
telefon    +420 777 971 807

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek digitalni.jaknasite.cz zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám v poptávce necháte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě, že koupíte naše služby

Pokud u nás koupíte produkt nebo službu, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávce. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o produktu nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abych vám poskytli službu. 

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám produkt a služby. 

Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat. 

V případě koupě online produktu budeme elektronické kontakty zpracovávat pro zpřístupnění produktu.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu poskytování služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání produktu.

C. Newslettery 

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste naši klienti a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našeho newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Dva roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu digitalni@jaknasite.cz.

D. Focení na offline akcích

Na našich akcích se mohou pořizovat fotografie.

Z jakého důvodu?
Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivaci) a také pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.                                                                                                                         

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 3 let od pořízení fotografií.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa na místě akce.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (ComGate, Visa, Mastercard)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Zoho Mail, MailerLite)
  • osoby a firmy, které nám pomáhají zajistit offline akci v místě konání

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese digitalni@jaknasite.cz nebo zavolejte na telefon +420 777 971 807.

Nemáme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

V rámci práce s osobními údaji u nás nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.